Privacyverklaring
Het Tuintheater vindt privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op deze pagina lees je welke gegevens wij van je verzamelen als je onze website bezoekt, wat we hiermee doen en ook waar wij deze gegevens van je verzamelen. Deze verklaring kan worden aangepast naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer je onze website bezoekt.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Tuintheater verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: voor- en achternaam, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken voor het kopen van toegangsbewijzen, in correspondentie en telefonisch, gegevens over je activiteiten op onze website, gegevens over gekochte toegangsbewijzen, creditcard en/of bankgegevens. Wij gebruiken bijvoorbeeld naam en e-mailadres voor het doen van praktische mededelingen en om je te informeren over voorgenomen activiteiten. Of voor het versturen van nieuwsbrieven.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Tuintheater bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Gegevens t.b.v. het verzenden van nieuwsbrieven worden niet automatisch verwijderd. Je kunt zelf een verzoek doen tot verwijderen van jouw gegevens via info@hettuintheater.nl .
Verwerking van foto's/video's
Het Tuintheater of een mediapartner kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken tijdens een voorstelling. Deze opnamen kan Het Tuintheater gebruiken op de website of ter promotie via social media netwerken, zoals Facebook, Instagram of YouTube. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven. Neem contact op met Het Tuintheater indien je een online gepubliceerde foto wilt laten verwijderen.
Verstrekking aan derden
Het Tuintheater verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Beveiliging gegevens
Wij hebben passende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Cookies
Zie onze cookieverklaring voor meer informatie over onze cookies.
Wijzigen privacyverklaring
Het Tuintheater behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het is aanbevolen om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hettuintheater.nl . Wij reageren binnen drie weken op je verzoek.
Vragen of opmerkingen
Als je vragen hebt over deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via info@hettuintheater.nl .