Algemene Voorwaarden
Een geboekt ticket biedt toegang voor één persoon. Het is niet mogelijk je ticket te annuleren. Wijzigen van de datum is mogelijk tot een week voorafgaand aan de geboekte voorstelling indien kaarten beschikbaar zijn; neem hiervoor contact op met de organisatie via marketing@hettuintheater.nl.
Kom op tijd. Laatkomers kunnen niet meer tot de voorstelling worden toegelaten. Restitutie van toegangsgeld is in dit geval niet mogelijk.
Je wordt verzocht je mobiele telefoon tijdens de voorstelling uit te schakelen. Ook het bekijken van het scherm tijdens voorstellingen en concerten is hinderlijk voor anderen.
In geval van overmacht in de ruimste zin van het woord, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiesten(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën, pandemieën etc. heeft Het Tuintheater het recht de voorstelling(en) te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren. Je ticket blijft in dat geval geldig voor een nader te bepalen datum. Als de voorstelling voor 70% gespeeld is en wordt besloten te annuleren, komt er geen nieuwe datum en krijg je ook geen geld terug.
Wanneer een voorstelling voortijdig wordt gestopt vanwege omstandigheden, heeft de bezoeker geen recht op restitutie van het aankoopbedrag. Wel wordt indien mogelijk gezocht naar een nieuwe datum, één en ander ter beoordeling van de organisatie.
Het maken van beeld- en geluidsopnames is tijdens de voorstelling niet toegestaan, tenzij anders vermeld. Geluidsapparatuur en (professionele) camera-, video- en fotoapparatuur is alleen toegestaan voor mensen die daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben gekregen van de organisatie, zoals het geval is bij pers.
De organisator is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen, diefstal van spullen, gevolgschade en immateriële schade.
De voorstellingen zijn ongeplaceerd; je kunt zelf je plaats kiezen. Volg daarbij wel de aanwijzingen van medewerkers van Het Tuintheater.
Op het terrein kun je gefilmd of gefotografeerd worden, de organisatie kan deze opnames gebruiken voor promotiedoeleinden.